VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐƯỜNG VEN BIỂN

Ưu tiên vốn đầu tư công năm 2022 cho dự án 1.700 km đường ven biển

Ưu tiên vốn đầu tư công năm 2022 cho dự án 1.700 km đường ven biển

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 được dự kiến tổng mức vốn ngân sách nhà nước (NSNN) là 516.700 tỷ đồng, tăng 8,3% so với kế hoạch năm 2021, trong đó có ưu tiên tập trung vào tuyến đường ven biển chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025.