Đẩy nhanh khởi công dự án Đường ven sông Đồng Nai

Đẩy nhanh khởi công dự án Đường ven sông Đồng Nai

TP. Biên Hòa đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đối với dự án Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H. Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nhằm thực hiện mục tiêu khởi công dự án trong năm 2021.