Sản lượng ngũ cốc tại châu Á giảm mạnh

Sản lượng ngũ cốc tại châu Á giảm mạnh

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tượng El Nino tăng cường, thời tiết khô nóng và hạn hán bất thường trong tháng 8 này khiến sản lượng ngũ cốc và hạt có dầu tại châu Á giảm mạnh.