Đoàn công tác Kho bạc Nhà nước trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Phần Lan và Estonia

Đoàn công tác Kho bạc Nhà nước trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Phần Lan và Estonia

Thực hiện chương trình kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2022 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) được Bộ Tài chính phê duyệt, từ ngày 05/10/2022 đến ngày 12/10/2022, Đoàn công tác của KBNN do ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc KBNN làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với nhiều đơn vị tại Phần Lan và Estonia. Chuyến công tác kết thúc tốt đẹp và đem lại nhiều kinh nghiệm quốc tế cho KBNN trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.