Hướng dẫn thực hiện kê khai thuế nhà thầu với Facebook

Hướng dẫn thực hiện kê khai thuế nhà thầu với Facebook

Trả lời công văn số 69/2022/CV-ĐXMB/PKT của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc đề nghị hướng dẫn thực hiện thuế nhà thầu với Facebook, ngày 9/9/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc kê khai thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam.
Lành mạnh hóa mạng xã hội

Lành mạnh hóa mạng xã hội

Bên cạnh việc quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng đã quy định quyền của người sử dụng mạng xã hội Việt Nam.