Quảng cáo
Triển vọng kinh tế thế giới 2020

Triển vọng kinh tế thế giới 2020

Xu thế dịch chuyển khỏi Trung Quốc do chi phí và rủi ro tăng sẽ định hình lại mô hình chuỗi cung ứng toàn cầu (phân kỳ thay vì tập trung)...