Sau cắt giảm lãi suất, Fed sẽ làm gì?

Sau cắt giảm lãi suất, Fed sẽ làm gì?

Dù còn nhiều yếu tố mơ hồ, các nhà kinh tế và giới đầu tư vẫn đặt rất nhiều tin tưởng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày thứ Tư.