Thực hiện nhiệm vụ xuất cấp gắn với phòng, chống COVID-19

Thực hiện nhiệm vụ xuất cấp gắn với phòng, chống COVID-19

Tính đến thời điểm này, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ đã kết thúc bàn giao hơn 500 tấn gạo hỗ trợ tại tỉnh Bình Phước, trên 300 tấn cho tỉnh Tây Ninh. Theo Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ, vấn đề khó nhất hiện nay vừa thực hiện nhiệm vụ xuất cấp, vận chuyển gạo, vừa đảm bảo công tác phòng dịch tối đa, đặc biệt tại một số điểm nằm trong khu vực lõi “vùng đỏ”.