[Video] Chính thức giảm giá điện từ tháng 4

[Video] Chính thức giảm giá điện từ tháng 4

Chính phủ đồng ý đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt trong 3 tháng. Bộ Công thương đang xin ý kiến các bộ ngành văn bản hướng dẫn đến hết ngày 14/04, sau đó sẽ ban hành quyết định chính thức về giảm giá điện.
Tiền điện sẽ được giảm trong kỳ hóa đơn của 3 tháng tới

Tiền điện sẽ được giảm trong kỳ hóa đơn của 3 tháng tới

Nhằm thực hiện giảm giá điện 3 tháng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong dịch Covid-19, Bộ Công Thương cho biết tiền điện của khách hàng tiêu dùng từ tháng 4-6 tới sẽ được giảm trong kỳ hóa đơn từ tháng 5-7/2020 cho từng nhóm khách hàng.