Áp lực lạm phát của năm 2022 với kinh tế

Áp lực lạm phát của năm 2022 với kinh tế

Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng lên, lạm phát sẽ chịu tác động của vấn đề tăng giá nguyên, nhiên, vật liệu trên thế giới như xăng dầu, than và giá cước vận chuyển.