Thế giới sau đại dịch

Thế giới sau đại dịch

Thời điểm căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19 qua đi, cuộc sống dần trở lại bình thường và kinh tế sẽ hồi phục? Thực tế không hề đơn giản, để làm được điều đó còn cả một chặng đường chông gai phía trước. Thế giới đã thay đổi hoàn toàn trong cơn đại dịch, nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và những ngành nghề khác sẽ không còn như trước.