6 tháng, giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các Bộ, ngành đạt 3.225 tỷ đồng

6 tháng, giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các Bộ, ngành đạt 3.225 tỷ đồng

Sáng 28/6/2023, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương sơ kết tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2023. Ông Trương Hùng Long – Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.