Giải pháp mạnh thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Giải pháp mạnh thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Các đơn vị giải ngân dưới 60% tính đến ngày 30/9 sẽ bị cắt giảm kế hoạch vốn để điều chuyển cho đơn vị khác; mỗi bộ, ngành và địa phương thành lập ngay tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân; kết quả giải ngân là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của người đứng đầu các cấp chính quyền… Đây là những yêu cầu Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại công điện vừa ban hành về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.