Áp dụng ISO 45001 cải thiện an toàn lao động

Áp dụng ISO 45001 cải thiện an toàn lao động

Theo chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam, hệ thống tiêu chuẩn ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn.
Căn cước công dân gắn chíp có thể giảm thiểu rủi ro mở tài khoản eKYC

Căn cước công dân gắn chíp có thể giảm thiểu rủi ro mở tài khoản eKYC

Khi mở tài khoản cho khách hàng bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, ngân hàng có thể kết nối với trung tâm dữ liệu của Bộ Công an để đối chiếu xem CCCD này là thật hay giả, hình ảnh dữ liệu có đúng người không nhằm giảm thiểu rủi ro trong eKYC (định danh khách hàng điện tử) mở tài khoản.