Đại biểu Quốc hội ủng hộ đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng

Đại biểu Quốc hội ủng hộ đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng

Sáng 25/5/2023, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự ủng hộ đề xuất giảm 2% mức thuế suất giá trị gia tăng và cho rằng đây là giải pháp hết sức cần thiết trong bối cảnh người dân, doanh nghiệp còn khó khăn.