Ngành Thuế thực hiện 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngành Thuế thực hiện 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng

Năm 2022, công tác chỉ đạo về hoàn thuế và hóa đơn được Tổng cục Thuế tập trung hướng dẫn cơ quan thuế các cấp nhận dạng các hành vi vi phạm trong việc quản lý hóa đơn; nhận dạng hành vi gian lận trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)... Qua đó, toàn Ngành đã thực hiện 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn với tổng số thuế truy hoàn và phạt là 630,837 tỷ đồng.