Nhiều chính sách đặc thù gỡ vướng cho các dự án giao thông đường bộ

Nhiều chính sách đặc thù gỡ vướng cho các dự án giao thông đường bộ

Cơ bản tán thành đề xuất của Chính phủ về các chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ song các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ về tiêu chí lựa chọn dự án; bổ sung đánh giá kỹ lưỡng về tác động của các chính sách, nguồn lực và khả năng thực hiện…
Ưu tiên giám sát sớm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ưu tiên giám sát sớm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát ưu tiên triển khai sớm hoạt động giám sát về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đóng góp vào việc hoàn thiện dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ

Huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ

Tại Việt Nam, nhu cầu vốn cho phát triển giao thông đường bộ là rất lớn trong khi nguồn lực thì có hạn. Do đó, để thực hiện quy hoạch mạng lưới đường bộ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 cần có những chính sách mang tính đột phá. Bài viết nghiên cứu, hệ thống hoá những nhóm yếu tố tác động đến huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, qua đó đề xuất giải pháp gia tăng hiệu quả huy động vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ nước ta hiện nay.
Để Tết an toàn, trọn vẹn!

Để Tết an toàn, trọn vẹn!

Để có một cái Tết an toàn, trọn niềm vui, việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ là những nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm ngay trong thời điểm này.
Huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên thế giới và gợi ý cho Nghệ An

Huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên thế giới và gợi ý cho Nghệ An

Huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội của nền kinh tế. Nghiên cứu kinh nghiệm huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ của các nước trên thế giới và của một số địa phương tại Việt Nam là bài học hữu ích cho Nghệ An trong quá trình thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.