Giá bất động sản có tăng trong thời gian tới?

Giá bất động sản có tăng trong thời gian tới?

Dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, nhiều khả năng giá bất động sản sẽ tăng đối với các thị trường thiếu nguồn cung, đặc biệt là ở các loại hình bất động sản có nhu cầu cao.