Giờ trái đất năm 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

Giờ trái đất năm 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

Bộ Công Thương vừa phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện-Thành thói quen” nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng.
 Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 lan toả thông điệp "Tiết kiệm điện – thành thói quen"

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 lan toả thông điệp "Tiết kiệm điện – thành thói quen"

Năm 2023, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3), Bộ Công Thương đã phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng.
Giờ trái đất năm 2022: Kiến tạo tương lai của chúng ta

Giờ trái đất năm 2022: Kiến tạo tương lai của chúng ta

Năm 2022, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam thực hiện các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26/3/2022.
Giờ trái đất 2021 tăng cường tuyên truyền theo hình thức trực tuyến

Giờ trái đất 2021 tăng cường tuyên truyền theo hình thức trực tuyến

Năm 2021, chiến dịch Giờ trái đất sẽ được thực hiện bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương. Các hoạt động tuyên truyền sẽ được thực hiện theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi.