Giờ trái đất năm 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

T. Anh

Bộ Công Thương vừa phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện-Thành thói quen” nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng.

Giờ trái đất năm 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen - Ảnh 1