Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm 2021.