Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

Theo nhandan.vn

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của 96 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: baoquocte.vn
Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của 96 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: baoquocte.vn

Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế của Bộ; 96 Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện đã đóng góp nhiều ý kiến thực chất, có tâm huyết và có trách nhiệm về triển khai công tác ngoại giao kinh tế. Các cơ quan đại diện đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII về phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, gắn chặt với các chỉ đạo của Chính phủ và nhu cầu trong nước.

Trong bối cảnh sắp tới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, các cơ quan đại diện cần đẩy mạnh ngoại giao vaccine theo cả các hình thức viện trợ, bán và chuyển giao công nghệ cũng như đẩy mạnh nguồn cung trang thiết bị, vật tư y tế; tập trung theo dõi, phát hiện các xu hướng mới trong và sau COVID-19 để thông tin, tham mưu cho Chính phủ trong triển khai các chiến lược, định hướng phát triển đất nước. Các vấn đề như chuyển dịch chuỗi cung ứng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển xanh, kinh tế số, phát triển bền vững cần được nghiên cứu sâu hơn và kỹ hơn.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan đại diện mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế với các đối tác quan trọng, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, nhất là trong bối cảnh sáu tháng cuối năm sẽ diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao với các nước đối tác; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối địa phương, doanh nghiệp xúc tiến kinh tế đối ngoại thích ứng với bối cảnh COVID-19.