Gói hỗ trợ lãi suất 2% qua ngân hàng thương mại mới giải ngân đạt khoảng 1%

Gói hỗ trợ lãi suất 2% qua ngân hàng thương mại mới giải ngân đạt khoảng 1%

Triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP (Nghị định 31) của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng hướng dẫn các ngân hàng thương mại triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định này. Sau 3 tháng, tốc độ giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% qua ngân hàng thương mại chưa ghi nhận kết quả khả quan.
Khi nào giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%?

Khi nào giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%?

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Thông tư hướng dẫn nhằm triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ - CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, khoản vay được hỗ trợ lãi suất sẽ được giải ngân từ ngày 11/1/2022 đến ngày 31/12/2023.
Để gói hỗ trợ lãi suất đến “trúng” doanh nghiệp

Để gói hỗ trợ lãi suất đến “trúng” doanh nghiệp

Trong năm 2020 và 2021, số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp ngừng hoạt động đảo chiều, cho thấy đại dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề, tiêu cực, đến tình hình doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.