Giám sát sâu rộng việc giải ngân các gói hỗ trợ dành cho phòng, chống dịch bệnh

Giám sát sâu rộng việc giải ngân các gói hỗ trợ dành cho phòng, chống dịch bệnh

Theo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Giám sát của Quốc hội cần tiếp tục giám sát sâu rộng hơn nữa việc giải ngân các gói hỗ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cũng như nguồn kinh phí từ công tác xã hội hóa dành cho phòng, chống dịch bệnh ở các địa phương.