Các doanh nghiệp chip Hà Lan nhắm đến Việt Nam

Các doanh nghiệp chip Hà Lan nhắm đến Việt Nam

Khi các hạn chế thương mại gia tăng và việc phương Tây tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như một trung tâm sản xuất, các công ty chip Hà Lan đang tìm kiếm đầu tư mới vào Việt Nam.
Các doanh nghiệp chip Hà Lan nhắm đến Việt Nam

Các doanh nghiệp chip Hà Lan nhắm đến Việt Nam

Khi các hạn chế thương mại gia tăng và việc phương Tây tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như một trung tâm sản xuất, các công ty chip Hà Lan đang tìm kiếm đầu tư mới vào Việt Nam.
Hải quan Việt Nam - Hà Lan ký Thỏa thuận triển khai Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan

Hải quan Việt Nam - Hà Lan ký Thỏa thuận triển khai Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan

Sáng 01/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và Ngài Kees van Baar - Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Hà Lan về việc thực hiện Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Hà Lan tại Trụ sở Tổng cục Hải quan.