Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh

Ngày 15/3/2022, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thành Ngoạn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh.