VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HẠN MỨC BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ

Các khoản nợ của Chính phủ đều được đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Các khoản nợ của Chính phủ đều được đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong tháng 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã thực hiện trả nợ của Chính phủ khoảng 171.474 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch đề ra. Các khoản nợ của Chính phủ đều được đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn.