"Nới cửa” tiếp cận tín dụng

"Nới cửa” tiếp cận tín dụng

Theo chuyên gia Tài chính Nguyễn Lê Ngọc Hoàn, vẫn còn dư địa để “cửa” tín dụng rộng mở hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.