Cần có một hệ thống bảo lãnh tín dụng chuyên biệt hơn nữa

Cần có một hệ thống bảo lãnh tín dụng chuyên biệt hơn nữa

Dù rằng chiếm số đông trong nền kinh tế, song sức khoẻ của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vốn đã không được tốt. Khi gặp khó khăn, hoạt động của những doanh nghiệp này dễ dàng rơi vào trạng thái “đóng băng”, thậm chí phá sản nếu không tiếp cận được nguồn vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trao đổi với Tạp chí Tài chính, TS. Đặng Thái Bình - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, cần có một hệ thống bảo lãnh tín dụng chuyên biệt để hỗ trợ các doanh nghiệp “yếu thế”.