Miền Bắc đảm bảo cung ứng đủ điện toàn hệ thống

Miền Bắc đảm bảo cung ứng đủ điện toàn hệ thống

Trong bối cảnh lưu lượng nước các hồ thủy điện đã nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện từ hôm nay (23/6).