Hơn 5 triệu trái phiếu được giao dịch trong ngày đầu tiên

Hơn 5 triệu trái phiếu được giao dịch trong ngày đầu tiên

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong ngày đầu khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL), đã có hơn 5 triệu trái phiếu được giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 1.781,34 tỷ đồng.