Việt Nam ủng hộ hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa, vì một tương lai sạch hơn

Việt Nam ủng hộ hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa, vì một tương lai sạch hơn

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cho một hiệp ước toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề cấp bách về ô nhiễm nhựa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển, đảo và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng rác thải nhựa hiện nay. Sáng kiến này phù hợp với cam kết của Việt Nam trong Quan hệ đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA).