Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên

Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến.