Định giá lại thị trường khi Fed tăng lãi suất

Định giá lại thị trường khi Fed tăng lãi suất

Theo chuyên gia, bao giờ Fed tăng lãi suất sẽ có hiện tượng dòng vốn đảo chiều, Việt Nam có thể không bị, nhưng cũng không nên kỳ vọng dòng vốn sẽ về, kể cả trực tiếp hay gián tiếp...