Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 14

Ngày 20/7/2022, Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 1284/TTKQH-GS gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và các đại biểu Quốc hội về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 14. Các Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đề xuất vấn đề chất vấn đến Tổng Thư ký Quốc hội chậm nhất là ngày 25/7/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát của Quốc hội

Minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát của Quốc hội

Hoạt động chất vấn tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tạo tiền đề quan trọng, minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát của Quốc hội và có được những kinh nghiệm vững chắc để tiếp tục tổ chức các phiên chất vấn ở các kỳ họp tiếp theo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng cho Phiên chất vấn đầu tiên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng cho Phiên chất vấn đầu tiên

Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, sáng ngày 10/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 9. Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành 1 ngày làm việc để tổ chức hoạt động chất vấn. Phiên chất vấn được phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để cử tri cả nước theo dõi, giám sát.
Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ làm việc trong 17 ngày

Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ làm việc trong 17 ngày

Sáng ngày 13/10, tiếp tục Phiên họp thứ tư, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ làm việc trong 17 ngày.