Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 14

Việt Hoàng

Ngày 20/7/2022, Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 1284/TTKQH-GS gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và các đại biểu Quốc hội về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 14. Các Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đề xuất vấn đề chất vấn đến Tổng Thư ký Quốc hội chậm nhất là ngày 25/7/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Căn chương trình giám sát và chương trình công tác năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội thông báo về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo kế hoạch dự kiến tổ chức từ ngày 12 - 19/8/2022.

Tổng Thư ký Quốc hội lưu ý nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề quan trọng được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân quan tâm.

Theo quy trình, sau khi nhận được phiếu chất vấn và đề xuất chất vấn từ các đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội sẽ tổng hợp, chuyển đến người có trách nhiệm trả lời tổng hợp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, người trả lời chất vấn để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 5/2022, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong 2,5 ngày.

Trong Phiên họp thường kỳ thứ 9 diễn ra vào tháng 3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 01 ngày để chất vấn đề hai vấn đề thuộc lĩnh vực Công Thương và Tài nguyên và môi trường.

Tính đến nay, các Bộ trưởng chưa trả lời chất vấn tại kỳ họp, phiên họp ở nhiệm kỳ XV gồm Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Nội vụ; Công an; Quốc phòng; Ngoại giao.