Tiếp cận vốn vay ngân hàng với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

Tiếp cận vốn vay ngân hàng với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

Thông qua các phương pháp nghiên cứu thống kê so sánh và điều tra khảo sát, bài viết đánh giá thực trạng nhu cầu tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Với kết quả khảo sát 175 khách hàng và phương pháp phân tích sử dụng lưới IPA để đánh giá tầm quan trọng, cùng chất lượng dịch vụ của các tiêu chí về hoạt động cho vay, nhóm tác giả kiến nghị những nội dung mà các ngân hàng thương mại cần chú trọng góp phần tăng cường sự thu hút nhu cầu vay vốn từ phía khách hàng.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại PVcomBank - Chi nhánh An Giang

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại PVcomBank - Chi nhánh An Giang

Bài viết hệ thống hóa hoạt động cho vay trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam cùng với việc khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh, thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) – Chi nhánh An Giang trong giai đoạn 2016-2018. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cho vay của PVcomBank – Chi nhánh An Giang từ nay đến năm 2023 nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đất nước.