VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

Hải quan Bình Dương gắn công tác nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn

Hải quan Bình Dương gắn công tác nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn

Những năm qua, Hải quan Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả trong công tác nghiên cứu khoa học. Cục Hải quan Bình Dương đã đăng ký, thực hiện các đề tài, đề án có giá trị thực tiễn với đặc thù riêng tại đơn vị cũng như phù hợp với định hướng nghiên cứu của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Thêm nhiều giải pháp giảm thiểu tác động của dịch COVID-19

Thêm nhiều giải pháp giảm thiểu tác động của dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, để giảm thiểu tác động xấu, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Cục Hải quan Bình Dương đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Cung cấp thông tin cho Hải quan: Lợi ích kép cho doanh nghiệp

Cung cấp thông tin cho Hải quan: Lợi ích kép cho doanh nghiệp

Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin để bổ sung hồ sơ doanh nghiệp hàng năm theo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan là quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp. Điều này đã được quy định cụ thể tại Luật Hải quan, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ và thực hiện đầy đủ.

Chỉ số đánh giá – công cụ quản lý điều hành mới của ngành Hải quan

Chỉ số đánh giá – công cụ quản lý điều hành mới của ngành Hải quan

Ngày 16/5/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1568/QĐ-TCHQ về quy trình xây dựng và sử dụng chỉ số đánh giá hoạt động hải quan.