Thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm

Thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm

Sau một thời gian bị đình trệ bởi dịch COVID-19, các hoạt động kinh tế đêm của Hà Nội đã phục hồi mạnh mẽ, nhất là khi các hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường mới. Nhiều tua du lịch đêm được đưa vào khai thác, thêm những không gian đi bộ ra đời… Một số đơn vị, địa phương khác đang gấp rút xây dựng những sản phẩm mới, hứa hẹn kinh tế đêm của Thủ đô sẽ có những bước chuyển mới.
Hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi

Hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi

Các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, như chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục phục hồi, lạm phát vẫn được kiềm chế mặc dù giá nhiên liệu tăng…
Quy mô khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam

Quy mô khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam

Khu vực kinh tế phi chính thức tồn tại và phát triển khá mạnh mẽ ở các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cho tới nay những tác động của khu vực này tới nền kinh tế Việt Nam chưa được thống kê, đánh giá thường xuyên. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, nhận dạng khu vực kinh tế phi chính thức, cũng như ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế, xã hội Việt Nam là cần thiết, giúp các nhà quản lý có thể đưa ra những quyết sách phù hợp.