Khía cạnh pháp lý về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay

Khía cạnh pháp lý về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay

Bài viết phân tích thực trạng quy định hiện hành về các hạn chế để bảo đảm an toàn và chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) theo pháp luật hiện hành trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung góp phần hoàn thiện chế định xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực này nhằm thúc đẩy hoạt động ngân hàng của các TCTD góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam ngày càng bền vững hơn trong tương lai.
Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Từ đầu năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã chứng kiến sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Bài viết nhằm phân tích tác động của dịch bệnh đến hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên các lĩnh vực kinh doanh chính như huy động vốn, hoạt động tín dụng và sản phẩm dịch vụ khác. Từ đó, nghiên cứu chỉ ra những cơ hội cũng như khó khăn chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam và các biện pháp khắc phục, giúp các ngân hàng tăng trưởng ổn định.
Thiếu cơ chế quản lý, vay qua App biến tướng tín dụng đen

Thiếu cơ chế quản lý, vay qua App biến tướng tín dụng đen

Trong khi Ngân hàng Nhà nước đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng thì dịch vụ cho vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến (vay qua App) đang bùng nổ và có dấu hiệu biến tướng thành tín dụng đen.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 20 năm sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 20 năm sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền

Kể từ khi thành lập vào năm 1999, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn đặt mục tiêu, tôn chỉ hoạt động là bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
3 thách thức với ngân hàng số

3 thách thức với ngân hàng số

Thống kế của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến cuối tháng 12/2018, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý 137.594 giao dịch, với giá trị 73 triệu tỷ đồng, gấp 13 lần GDP.