Việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ thành công và đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội

Việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ thành công và đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội

Sáng ngày 21/11/2021, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) như một cam kết tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, góp phần cùng Chính phủ đạt được các mục tiêu Quốc gia về chuyển đổi số.