Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, nhất trí cao, sáng 17/5/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII bế mạc thành công tốt đẹp.