03 ưu tiên trong hợp tác tiểu vùng vì sự phát triển bền vững

03 ưu tiên trong hợp tác tiểu vùng vì sự phát triển bền vững

Tại phiên khai mạc Diễn đàn Cấp cao ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì sự phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm diễn ra sáng ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu nêu rõ 03 vấn đề ưu tiên trong hợp tác tiểu vùng giai đoạn tới.