Vietcombank ký hợp tác toàn diện cùng Xuân Cầu Holdings

Vietcombank ký hợp tác toàn diện cùng Xuân Cầu Holdings

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch) và Công ty TNHH Xuân Cầu (Xuân Cầu Holdings) vừa tổ chức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1.