VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH

Chống dịch hiệu quả nhưng không đình đốn hoạt động sản xuất, kinh doanh

Chống dịch hiệu quả nhưng không đình đốn hoạt động sản xuất, kinh doanh

Việc chống dịch không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người dân. Duy trì, phát triển sản xuất cần bảo đảm các hoạt động đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân trong điều kiện bình thường mới.