Gia hạn thanh toán trái phiếu để giảm bớt áp lực dòng tiền

Gia hạn thanh toán trái phiếu để giảm bớt áp lực dòng tiền

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), Dự thảo sửa đối Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ với nhiều đề xuất mới chính là một công cụ để các doanh nghiệp có thể huy động vốn nhàn rỗi từ thị trường, nên chắc chắn sẽ là một công cụ tốt cho doanh nghiệp.