Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,5%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,5%

Số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 2023 ước tăng 5,5% so với tháng trước, cùng với đó, có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,7% so với tháng trước.
Tháng 7/2023, ngành Sản xuất công nghiệp khởi sắc

Tháng 7/2023, ngành Sản xuất công nghiệp khởi sắc

Sản xuất công nghiệp tháng 7 khởi sắc hơn tháng trước, khi ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do nền kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tính chung 7 tháng năm 2023, chỉ số IIP ước giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước 8 tháng tăng 9,5%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước 8 tháng tăng 9,5%

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê mới nhất cho thấy, tính chung 8 tháng năm 2019, IIP ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,8% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 8,2% và 7,2% của cùng kỳ năm 2017 và năm 2016.