Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp nhất trong nhiều năm qua

Thanh Trúc

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 3,5% so với tháng trước, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước; 8 tháng đầu năm 2020, IIP ước tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tháng 8/2020, IIP ước tính tăng 3,5% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước
Tháng 8/2020, IIP ước tính tăng 3,5% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước

Cụ thể, 8 tháng năm 2019, IIP tăng 9,5%, trong khi đó 8 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng khoảng 2,2%. Nhìn vào từng ngành cho thấy, các mức tăng đều rất khiêm tốn, cụ thể: Chế biến, chế tạo tăng 3,7% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,6%), đóng góp 3 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Sản xuất và phân phối điện tăng 2%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; Khai khoáng giảm 7%, làm giảm 1,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Riêng trong tháng 8/2020, IIP ước tính tăng 3,5% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành Khai khoáng giảm 5,1%; Chế biến, chế tạo giảm 0,1%; Sản xuất và phân phối điện giảm 0,7%; Cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong 8 tháng, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm sâu hoặc tăng rất thấp so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng giảm 23,3%; sản xuất xe có động cơ giảm 14%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 11,4%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 9,5%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 7,8%.

Cùng với đó, ngành Sản xuất đồ uống giảm 6,9%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu giảm 5,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 4,3%; sản xuất trang phục giảm 4,2%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 4%; in, sao chép bản ghi các loại giảm 1,4%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 1,2%; dệt tăng 1,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 2,8%. 

Một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 26,2%; Khai thác quặng kim loại tăng 14,4%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 10,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,6%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 8,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học cùng tăng 7,8%.

Bên cạnh đó, trong 8 tháng đầu năm, sản xuất bia giảm 14,8%; dầu thô khai thác giảm 14%; ô tô giảm 12,5%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 12,1%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 9,2%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 8,4%; điện thoại di động giảm 4,4%; thép cán giảm 3,4%...

Mặt khác, một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Ti vi tăng 14,9%; xăng dầu các loại tăng 12,6%; thép thanh, thép góc tăng 12%; phân u rê tăng 7,3%...

Ngoài ra, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2020 tăng 1,2% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,9% so với cùng thời điểm năm trước. Cụ thể, mức giảm so với cùng thời điểm năm trương như sau: lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,7%; doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 3,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,8%; chế biến, chế tạo giảm 3,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,6%...