Tại sao một số nước châu Phi lại phải in tiền ở nước ngoài?

Tại sao một số nước châu Phi lại phải in tiền ở nước ngoài?

Theo Hãng truyền thông công cộng quốc tế Đức, Deutsche Welle (DW) ít nhất 40 quốc gia châu Phi phải nhờ châu Âu in tiền sau nhiều thập kỷ khi giành được độc lập. Điều này, đặt ra câu hỏi về khả năng tự cung tự cấp và lý do họ phải thuê mướn nước ngoài in tiền.