Quảng cáo
Nhà đầu tư chứng khoán cá nhân ngày càng được phân hóa rõ ràng hơn

Nhà đầu tư chứng khoán cá nhân ngày càng được phân hóa rõ ràng hơn

Trong khuôn khổ Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2022 (IR Awards) do Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE), Tạp chí điện tử FiLi và Vietstock đồng tổ chức ngày 15/9, một số ý kiến cho rằng, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân ngày càng được phân hóa rõ ràng hơn.